POKERQUIZ

1. Ah8h da BTN. UTG raise, MP e CO calls. Hero call o squeeze?
2. QhQd da UTG. Oppo 3bet da MP,Herocall. Flop JdTh6h. Hero check, Oppo cbet, Hero call o raise?

Seguici