HAND REVIEW

1. 5c6c da UTG vs Oppo da CO. Raised pot. FLOP 6s3d4s. Hero cbet o check-call?
2. 6c7c da UTG vs Oppo da BB. Raised pot. FLOP 9d7sKh, Villain check-call. TURN 6h. Villain check-raise. Hero?

Seguici