HAND REVIEW

1. 66 da CO vs Villain da BB. Raised pot. FLOP 9Q6 Monotone. Villain check-raise. Hero?
2. TT da BTN. Oppo da UTG openraise. Hero call o 3bet preflop?

Seguici